ประกันอัคคีภัย เปรียบเสมือนเป็นประกันของบ้าน โดยให้ความคุ้มครองบ้านที่เอาประกัน โดยไม่ใช่คุ้มครองเพียงแค่ไฟใหม้เท่านั้นอย่างที่หลายคนเข้าใจ เราลองมาดูว่าประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครองมาตรฐาน

 • ไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจาอากาศยาน 
 • ภัยธรรมชาติ 4 ภัย (ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ สึนามิ ภัยลูกเห็บ)
 • คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว

ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากมาตรฐาน

 • ภัยน้ำท่วม
 • ภัยลมพายุ
 • ภัยลูกเห็บ
 • ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
 • ภัยจากการจราจล และการกระทำด้วยเจตนาร้าย
 • ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
 • ค่ารื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

 1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวม กำแพง รั้ว ประตู ส่วนปรับปรุงต่อเติม
 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างา เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่น เพื่อการอยู่อาศัย

โดยความคุ้มครอง สามารถเพิ่มเติมได้ แล้วแต่แบบประกันหรือแบบประกันของแต่ละบริษัท

Author