ดี เฮลท์ (D Health)เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์
จุดเด่น
D Health ทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

  • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เหมาจ่ายตามจริง
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเหมาจ่ายตามจริง
  • กรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด ทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง เหมาจ่ายตามจริง
  • ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
  • ดีที่เลือกได้เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อครั้ง
  • ดีที่ได้เลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อทำให้เบี้ยถูกลง

D Health
แผนความคุ้มครอง
แผน 5,000,000

ความคุ้มครอง

5,000,000 บาท
ความรับผิดชอบส่วนแรก ไม่มี 50,000 บาท 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าห้อง (บาทต่อวัน) ห้องเดี่ยวมาตรฐาน
ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายตามจริง
คุ้มครองโรค  โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19
เข้ารักษา เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ระยะเวลารอคอย 30 วัน
 ผลประโยชน์เพิ่มเติม
ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาท

Author